Wat doen wij?
Als ouderpaar kon u een vechtscheiding vermijden.
Kinderen hebben in overleg met hun moeder toch een rusthuis voor haar kunnen kiezen.
Een oudere heeft haar nalatenschap met haar erfgenamen in overleg kunnen regelen.
 


Na zware meningsverschillen kan een bedrijf terug bestellingen doen bij hun  vertrouwde leverancier.
Twee broers kunnen opnieuw samen naar hun familiefeest sinds hun familiebedrijf is overgenomen door een van de broers.
Een verkoper en zijn klant hebben hun betalingsgeschil kunnen regelen.
…  
Twee leerkrachten die op gespannen voet met elkaar leefden werken terug samen aan eenzelfde project.
Directie en lesgever hebben nu respect voor elkaars visie.
De verstandhouding tussen een ouderpaar en de klastitularis van hun dochter is beter nu ze elkaars volledige versie van de feiten kennen.
…    


In het BemiddelingsHuis wordt ernaar gestreefd om een conflict en/of meningsverschil op te lossen, met respect voor eenieders visie. De professioneel getrainde en erkende bemiddelaars hanteren technieken waardoor elke partij wordt gehoord en zijn/haar belangen worden erkend. Wat partijen in een conflict uit elkaar drijft, bindt hen immers tezelfdertijd. 

De gesprekken worden gevoerd in een aangename en rustige omgeving. 

Familiale geschillen worden bemiddeld of onderhandeld in de praktijkruimtes van de bemiddelaars. 

Voor commerciële geschillen en onderwijsaangelegenheden i
s de plaats variabel en te bespreken.


Bemiddeling
 kent een slaagkans van 90 %.
Ons team van getrainde en erkende bemiddelaars werkt naar een evenwichtig akkoord op uw tempo, in volgende stappen:
Stap 1: kennismakingsgesprek
Stap 2: opstart bemiddeling
Stap 3: bemiddelingsgesprekken 
Stap 4: ontwerp van akkoord
Stap 5: uitschrijven van een akkoord
Stap 6: ondertekenen (eventueel indienen bij de Rechtbank)
 

BemiddelingsHuis
biedt kernwaarden aan: 

betrouwbaarheid
luisterbereidheid
neutraliteit
creativiteit

BemiddelingsHuis werkt in rustige bureaus op 1 van de 4 locaties naar keuze (De Pinte, Gent, Lembeke of Melle).

Indien u dit wenst kan een afzonderlijke bemiddelingsruimte worden afgehuurd per halve dag of per dag.