Onze tarieven
Een eerste vrijblijvend gesprek van 1 uur kost 100 euro excl. BTW.
Familiale bemiddeling
 is vrijgesteld van BTW-plicht.

Elk conflict vraagt een bemiddelingstraject op maat.

Bij bemiddeling worden de tarieven gedeeld tussen de partijen, tenzij anders overeengekomen.

De hieronder vermelde tarieven zijn uurtarieven per partij.

  • Familiale bemiddeling / onderhandeling / opmaak akkoorden: € 60,00  Familiale bemiddeling is vrijgesteld van BTW-plicht.

  • Commerciële conflicten / onderhandeling / opmaak akkoorden: € 125,00 excl. BTW

  • Onderwijsbemiddeling / onderhandeling / opmaak akkoorden: € 55,00 excl. BTW     

In een eerste verkennend gesprek maken we voor u een inschatting van de totale kost.
Via een bemiddelingsprotocol maken wij duidelijke afspraken vanaf de start.

De kosten zoals aangetekende zendingen, inhuren van experten,
eventuele verplaatsingen en huur businessunits, worden afzonderlijk getarifeerd.


Schoolbemiddelingsproject
, is maatwerk voor uw school, en op langere termijn. Hiervoor is op aanvraag een prijsofferte mogelijk met een tarief
van € 360,00 excl.BTW per dagdeel van 3 uren.


Check steeds uw familiale verzekering of BA-verzekering. Bemiddeling valt mogelijks onder de waarborg rechtsbijstand.