Wie zijn we?
Co-founders Bemiddelingshuis.be
Het BemiddelingsHuis is een initiatief van Jan Fiers, Kathy Blondeel en Lucas De Vocht (v.l.n.r.)
 en staat in voor commerciële bemiddeling, familiale bemiddeling en onderwijsbemiddeling,
met als werkingsgebied Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen.
 
Lucas De Vocht, bemiddelaar, burn-out coach, conflictbemiddelaar
Kathy Blondeel, advocaat, bemiddelaar
Jan Fiers, advocaat, bemiddelaar
Lucas De Vocht - De Pinte

 • Erkend bemiddelaar met specialisatie in familiale zaken
 • Erkend bemiddelaar met specialisatie in burgerlijke- en handelszaken 
 • Erkend bemiddelaar met specialisatie in sociale zaken
 • Ervaring als erkend bemiddelaar sinds 2006
 • Eigen bemiddelingspraktijk sinds 2003
 • 40 jaar ervaring in de financiële sector
 • Burn-out coach en conflict coaching naar bedrijfsleiders sinds 2015  


“Snij niet door wat je kan ontknopen" is de baseline voor zijn bemiddelingspraktijk. 
Individuele aandacht, neutraliteit, vindingrijkheid en analytische ingesteldheid zijn de professionele sleuteleigenschappen die Lucas De Vocht kenmerken.
Kathy Blondeel - Lembeke

 • Erkend bemiddelaar met specialisatie in familiale zaken
 • Erkend bemiddelaar met specialisatie in burgerlijke- en handelszaken
 • Coach bij B-Mediation
 • Advocaat aan de balie te Gent vanaf 1.10.1996
 • Postgraduaat in 1997 aan de UGent in experiëntiële gesprekstherapie
 • Schepen in de gemeente Kaprijke sinds 01.01.2006 - onafhankelijke signatuur

De activiteiten van Kathy Blondeel zijn gericht op bemiddelen en onderhandelen. In haar praktijk als bemiddelaar en advocaat worden eerst alle mogelijkheden afgetoetst om de zaak buiten de rechtbank te bespreken en zo mogelijk tot een bemiddeld akkoord te komen. De rechtbank is voor haar niet de eerste, maar wel de laatste optie.


Jan Fiers - Melle & Gent
 
 • Erkend bemiddelaar met specialisatie in familiale zaken 
 • Advocaat aan de balie te Gent vanaf 18.11.1997
 • Lector recht faculteit Mens en Welzijn HoGent
 • Gastdocent in PAV-bemiddeling sinds 2010 UGent en UAntwerpen

 


Jan Fiers is erkend bemiddelaar en advocaat, gespecialiseerd in persoonsgebonden materies.  Hij heeft een postacademische vorming gevolgd ‘Rechten van het kind’ en is opgeleid als jeugdadvocaat. Als lesgever is hij vertrouwd met de werking van onderwijsinstellingen en als kabinetsattaché van de schepen van onderwijs in Gent heeft hij onder andere meegewerkt aan het studentenbeleid in de stad Gent. Deze specifieke kennis maakt hem een specialist op het vlak van bemiddeling in onderwijsaangelegenheden.


 

 

Lucas
Kathy
Jan