Onderwijs bemiddeling
Bemiddeling in onderwijs, werkplekbemiddeling, werkplek conflictbemiddeling, onderwijs mediation,
Twee leerkrachten die op gespannen voet met elkaar leefden werken terug samen aan eenzelfde project.
Directie en lesgever hebben nu respect voor elkaars visie.
De verstandhouding tussen een ouderpaar en de klastitularis van hun dochter is beter nu ze elkaars volledige versie van de feiten kennen.
…   

Betwisting van examenresultaten, oplopende ruzie met ouders, tuchtproblemen, persoonlijke moeilijkheden… als student, als ouder en ook als instelling, wil je dit snel opgelost zien.
Een conflict in onderwijsaangelegenheden is steeds een stresserende aangelegenheid.
 
De zaak voor de rechtbank brengen is voor u geen optie.
Dit is te tijdrovend, verstikkend en versterkt het conflict.  


Bemiddelen / mediation is hierin de beste oplossing. In een vertrouwelijke omgeving worden zaken bespreekbaar die u mogelijks niet bespreekbaar achtte, dit onder begeleiding van een ervaren bemiddelaar, via BemiddelingsHuis.

Anderzijds kan Conflict Coaching, door BemiddelingsHuis, maatwerk bieden naar conflictaanpak en conflictpreventie op uw school of onderwijsinstelling.