bemiddelingshuis.be, erkend bemiddelaar, conflictbemiddelaar, school conflicten, school mediation, commerciële bemiddelingen
Uw meningsverschil is onze expertise; de oplossing ervan ons streefdoel.
Met !

De bemiddelaars zijn experten in de behandeling van commerciële en familiale geschillen,
met een bijzondere specialisatie in onderwijsbemiddeling.

Het Bemiddelingshuis is een netwerk van erkende bemiddelaars,
met Oost-en West-Vlaanderen als werkingsgebied.